Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
_Captain_
120
20,419,651,721 gold
2
PhuongNhiLe
120
18,043,016,999 gold
3
OngSoi
120
16,204,645,613 gold
4
mebaochuayeu
120
15,054,447,042 gold
5
DoiNhatLang
120
13,002,911,218 gold
6
Sock
120
9,440,000,000 gold
7
____BMW____
120
9,008,600,805 gold
8
Sro_MienBac
120
8,191,086,300 gold
9
PhongVan
120
8,052,538,942 gold
10
zZ_D__K_Zz
120
6,442,349,805 gold