Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
Sock
120
9,440,000,000 gold
2
OngKe
120
8,687,479,197 gold
3
OngGiaDiBui
120
6,773,593,526 gold
4
6789
120
6,750,565,901 gold
5
_BiBi_
120
5,381,091,568 gold
6
NamBuff
120
4,349,252,909 gold
7
0972182692
120
3,592,336,116 gold
8
VC
120
3,340,000,008 gold
9
Bao_Thy
120
3,235,885,449 gold
10
DJ_TamTit
120
3,151,838,307 gold