TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
TH_TM
AAA__
7
381686921
2
H5n1
HD_H5n1
7
368965210
3
_Captain_
HD__Captain
7
321774806
4
BAch__LOng1
HD_BachLong
7
284793351
5
Bach__Long
TB__NgocTrai
7
266025881
6
Miu
_Miu_
7
236813735
7
___HD____
Buon___Choi
7
211516979
8
PhuongNhiLe
HD___Phuong
7
203984234
9
matquy9999
HDmatquy9999
7
137574247
10
0972182692
Up_HonEm
7
122149125