Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
No_Than_2
120
2136712120
2
O7
120
2090340608
3
1Dem7Anh
120
2090161395
4
__9O_TN__
120
2072898830
5
No_Than_1
120
2016544101
6
No_Than_3
120
1953460823
7
FullInt
120
1937012815
8
OO1
120
1847581675
9
ThichGiaoHop
120
1752251723
10
O5
120
1700885167
11
OO2
120
1680161255
12
MakeLovePro
120
1630229142
13
O2
120
1567445415
14
IQ1
120
1545666392
15
AhiHiOO7
120
1527232955
16
GaiDai
120
1464372005
17
MeThienHa
120
1455991901
18
ToiYeuSro
120
1435530247
19
ICCI
120
1412484423
20
No_Than_5
120
1317653789