Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
ThichGiaoHop
120
2099418051
2
IQ1
120
2047527610
3
O2
120
2027379384
4
MakeLovePro
120
2019171593
5
OO2
120
1930879055
6
MeThienHa
120
1908775505
7
No_Than_5
120
1898455902
8
O8
120
1820812807
9
OO4
120
1805554365
10
GaiDai
120
1804144721
11
ICCI
120
1768057699
12
OO3
120
1686200486
13
DJ_TamTit
120
1657856609
14
_YourMother_
120
1649106004
15
AhiHiOO8
120
1544219944
16
YourDaddy
120
1509026103
17
No_Than_6
120
1506578431
18
__KeDenSau__
120
1442171846
19
ToiYeuSro
120
1435530247
20
XiLipKoChun
120
1376648081