Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
1Dem7Anh
120
2090161395
2
__9O_TN__
120
2072898830
3
FullInt
120
1937012815
4
OO1
120
1847581675
5
ThichGiaoHop
120
1752251723
6
OO2
120
1680161255
7
MakeLovePro
120
1630229142
8
O2
120
1567445222
9
IQ1
120
1545666392
10
AhiHiOO7
120
1527232955
11
GaiDai
120
1464372005
12
MeThienHa
120
1455991901
13
ICCI
120
1412484423
14
_YourMother_
120
1281492873
15
AhiHiOO8
120
1266989823
16
Dont_KILL_Me
120
1154261303
17
MeoU
120
1124382961
18
HBO2
120
1055100728
19
YourDaddy
120
1045231899
20
HBO3
120
1040459168