Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
No_Than_2
120
2137414401
2
O7
120
2090949391
3
No_Than_1
120
2017116895
4
No_Than_3
120
1954114050
5
O5
120
1701490162
6
ToiYeuSro
120
1435530247
7
No_Than_5
120
1318384163
8
O8
120
1279766290
9
OO4
120
1222813712
10
DJ_TamTit
120
1170929768
11
zZ_C_B_Zz
120
1085059309
12
OO3
120
1054873900
13
DaiTieuThu
120
1007337865
14
DocCoCauVuot
120
962770892
15
__TraMy_TN__
120
915023809
16
Lan
120
845631937
17
BanHangTon
120
813099132
18
Lien
120
759955708
19
BaBy_MyLove
120
758153128
20
No_Than_6
120
755638930